Klachtenregeling

Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over de geleverde zorg. Echter kan het altijd voorkomen dat er toch onvrede ontstaat bij een cliënt. Bijvoorbeeld doordat de zorg niet op de gewenste manier wordt geleverd, of dat er afspraken niet nagekomen worden. Curae Zorg hoort het altijd graag als er wat aan de hand is. Al uw vragen, klachten en/of ideeën stellen ons als organisatie in staat om onze dienstverlening, daar waar mogelijk, nog meer te verbeteren.

Mocht u tegen iets aan lopen dan nodigen wij u van harte uit om dit met onze medewerkers te bespreken. Vaak wordt er dan meteen een oplossing voor het probleem gevonden. Komt u er toch samen niet uit, maak dan uw klacht kenbaar bij de directie. U kunt hiervoor het klachtenformulier invullen en dit mailen of per post naar ons sturen.

Curae Zorg
t.a.v. de directie
o.v.v. klachten melding
Breitnerstraat 15
1318 LS Almere
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klachtencommissie

Mocht u uw ontevredenheid niet bij Curae Zorg neer willen leggen, of bent u er niet naar tevredenheid uitgekomen dan kunt u uw klacht neerleggen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Curae Zorg is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Zij zullen de klacht in behandeling nemen en doormiddel van een onafhankelijke klachtenfunctionaris een oordeel vellen over de klacht.

Een klacht aanmelden bij Klachtenportaal Zorg kan doormiddel van een online formulier. Mocht u niet beschikken over onlinemogelijkheden tot het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met het nummer 0625186207.

Onderstaande gegevens zult u nodig hebben voor het indienen van een klacht:

www.klachtenportaalzorg.nl 

Naam: Curae Zorg B.V.