Eigen bijdrage

Curae Zorg biedt de persoonlijke verzorging en verpleging aan vanuit de zorgverzekeringswet. Uw verzekering dekt deze kosten.

Mocht u zorg ontvangen vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) dan bent u hier wel een eigen bijdrage over verschuldigd. Begeleiding en hulp in de huishouding vallen onder de WMO. Mocht u hier meer informatie over willen kunt u dit vinden op www.hetcak.nl

Tijdens het intakegesprek zal Curae Zorg altijd een duidelijk beeld weergeven van de kosten die de zorg- en/of hulpverlening zal gaan kosten. Dit om te voorkomen dat u voor onaangename verrassingen komt te staan.