Coronavirus: welke maatregelen neemt Curae Zorg?

Er komen veel vragen binnen over het coronavirus, zowel door cliënten, mantelzorgers, familieleden, maar ook onze eigen zorgverleners. Curae Zorg doet er alles aan om onze cliënten als zorgverleners in bescherming te nemen. 

Wij volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Alle medewerkers hebben wij inmiddels intern ingelicht over de ontwikkelingen en de te nemen maatregelen bij het ontstaan van eventuele klachten. Wij houden nauw contact met Zorggroep Almere en de GGD  GHOR om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor onze zorgverleners worden daar waar kan preventieve materialen beschikbaar gesteld. Afspraken die gepland stonden op kantoor, zijn in ieder geval tot begin april uitgesteld, hetzelfde geldt voor de sollicitatiegesprekken. 

Aangezien wij werken met een kwetsbaar doelgroep, willen wij zoveel mogelijk maatregelen nemen om zo min mogelijk risico te lopen voor besmetting.

Maatregelen die wij treffen:
  • Alle cliënten worden per brief ingelicht.
  • Door onze zorgverleners worden extra voorlichtingen gegeven aan onze cliënten.
  • Wijk gebonden indeling.
  • Er worden voorlopig geen handen meer gegeven.
  • Indien mogelijk 2 meter afstand houden.
  • Regelmatig gebruik van zeep.
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de ellenboog.
  • Vermijden van drukke gelegenheden.

Ons motto is: STEL ELKAAR GERUST, DAT IS EEN MUST!

Meer informatie?

Voor de meest recente ontwikkelingen raden wij u aan om de website van het RIVM regelmatig te volgen. Alles wat te maken heeft met het coronavirus wordt op de pagina vragen en antwoorden uitgebreid toegelicht. Voor vragen kunt u ook terecht via een landelijke informatielijn: 0800-1351.