Algemene voorwaarden

Om goede zorg te kunnen verlenen vindt Curae Zorg het belangrijk om hier goede afspraken over te maken. Enerzijds gebeurt dit door een zorgplan te maken die afgestemd is op de persoon in kwestie. Anderzijds door de rechten en plichten goed in kaart te brengen in de algemene voorwaarden.

U vind hier een verkorte versie waarin duidelijk wordt verteld wat algemene voorwaarden zijn, wie deze hebben opgesteld en door wie ze gebruikt worden. Ook de rechten en plichten worden hierin benoemd.

Voor de uitgebreide algemene voorwaarden kunt u hier klikken. Naast deze uitgebreide algemene voorwaarden is er ook een specifieke toelichting voor de wijkverpleging. Deze vindt u hier.