Privacyreglement

Curae Zorg respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Als wij persoonlijke gegevens van u vastlegt wordt u daarover geïnformeerd. Curae Zorg doet haar uiterste best om correcte gegevens van u te registeren. Mochten er toch onjuiste gegevens over u zijn vastgelegd, zal Curae Zorg deze verwijderen.

Curae Zorg versterkt gegevens aan derden partijen.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Dit gebeurt alleen als :

  • u voorafgaand toestemming heeft gegevens voor de betreffende verstrekking; of
  • Curae zorg wettelijk verplicht is om de gegevens te verstrekken.

Curae Zorg kan cookies toepassen om u als gebruiker makkelijker te herkennen en navigatie door onze diensten te vereenvoudigen. Indien u hier geen prijs op stelt kun je het ontvangen van cookies blokkeren in uw browser.

Ons volledige privacyreglement is opvraag bij de organisatie.