Privacybescherming

Curae Zorg respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden of worden doorgegeven aan derden.
We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Als Curae Zorg persoonlijke gegevens van u vastlegt wordt u daarover geïnformeerd.
Curae Zorg doet haar uiterste best om correcte gegevens van u te registeren en stelt u voor zover dat technisch mogelijk is.
Als er onjuiste gegevens over u is vastgelegd, zal Curae Zorg deze verwijderen.
Curae Zorg kan cookies toepassen om u als gebruiker makkelijker te herkennen en navigatie door onze diensten te vereenvoudigen. Indien u hier geen prijs op stelt kun je het ontvangen van cookies blokkeren in uw browser.

Curae Zorg houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.